หลักการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

SBO Asia

กีฬาเซปักตะกร้อถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีมายาวนาน  และเป็นประเภทกีฬาที่ใครหลาย ๆ คนสนใจที่จะลองฝึกหัดเล่น  แต่การเล่นกีฬาในแต่ชนิดนั้นผู้เล่นจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้น ๆ เสียก่อนเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจวิธีการเล่นว่าควรปฏิบัติตนในเวลาเล่นอย่างไร

เซปักตะกร้อก็เป็นอีกชนิดกีฬาหนึ่งที่ผู้เล่นจะต้องรู้หลักในการเล่น  ว่าควรเล่นแบบใดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้เล่นเองและต่อผู้อื่น  และเล่นแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด  ซึ่งหลักในการเล่นเซปักตะกร้อ  มีดังต่อไปนี้

  1. การจัดทีม ในการจัดตัวของผู้เล่นเข้าในทีมแต่ละทีมนั้น จะมีจำนวนผู้เล่นจริงเพียง 3 คน  และผู้เล่นที่สำรองอีก 2 คน  ซึ่งในการจัดทีมผู้ฝึกสอนต้องคำนึงถึงอารมณ์ของผู้เล่นเองต่อเพื่อนร่วมทีม  อีกทั้งความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อนำพาให้การเล่นเป็นทีมสมบูรณ์ที่สุด
  2. ตำแหน่งของการยืน  ผู้เล่นในทีมทุกคนล้วนต้องมีตำแหน่งของการยืนที่สัมพันธ์กันเพื่อให้การเล่นเป็นทีมนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  3. การเสิร์ฟลูกหรือการรับลูกเสิร์ฟ  ซึ่งผู้เล่นภายในทีมทั้ง 3 คน จะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ  ซึ่งการเสิร์ฟหรือการรับลูกเสิร์ฟนั้นอาจลงอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้
  4. การมีปฏิภาณไหวพริบ  หรือความฉลาดของตัวผู้เล่นเองในขณะเล่นนั้นผู้เล่นจะต้องสังเกตฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอเพื่อตั้งการรับในการแข่งขัน

  กีฬาทุกประเภทล้วนแล้วต้องมีหลักในการเล่นของกีฬาประเภทนั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเล่นผู้เล่นควรมีความรู้และศึกษาก่อนการเล่นเพื่อความรวดเร็วในการฝึกซ้อม