ข้อผิดพลาดและการแก้ไขของการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

SBO ทางเข้า

การว่ายน้ำทำให้หัวใจแข็งแรง ช่วยให้หัวใจสูบฉีดและเลือดไหลเวียนได้ดี  สามารถสร้างความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน และก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีต่อกัน  ขณะที่ว่ายน้ำทำให้ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด จนส่งผลให้สภาพจิตใจดีไปด้วย

การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์อาจจะเป็นท่าที่ยากสำหรับคนเริ่มฝึกว่าย หรืออาจจะกลายเป็นท่าง่ายๆสำหรับคนที่ฝึกจนชำนาญ แต่การฝึกท่านี้ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้  ซึ่งข้อผิดพลาดและการแก้ไขของการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ มีดังนี้

  1. ผู้เรียน “หายใจล่าช้า” เนื่องมาจากการไหลของแขนที่เหยียดไปข้างหน้านานจนเกินไป เพื่อจะ

ถ่วงให้มีเวลามากขึ้นในการหายใจเข้า และมักจะส่งผลให้ข้อศอกตกได้

การแก้ไข ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนหายใจออกอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะพลิกหน้าขึ้นหายใจเข้า และการหายใจออกควรจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 เท่าของการหายใจเข้า และการแก้ไขข้อศอกตกโดยบอกให้ผู้เรียนเปิดรักแร้ แล้วให้หันข้อศอกชี้ไปที่ขอบสระด้านข้าง

  1. ผู้เรียน “หายใจเร็วเกินไป” โดยกระทำก่อนที่มือที่อยู่ด้านหลังจะลงไปในน้ำ การทำเช่นนี้มักจะ

ทำให้เกิดการว่ายน้ำโยกตัวขึ้นๆ ลงๆ เพราะมือและปลายแขนที่อยู่ตรงข้ามจะกดลงเพื่อเป็นการชดเชย

การแก้ไข ผู้เรียนควรหายใจออกให้นานขึ้น และให้ศีรษะอยู่ตรงๆ จนกระทั่งเห็นมือหน้าปรากฏอยู่ในระดับสายตา เมื่อมีลงไปในน้ำ ก่อนที่จะหันหน้าบิดศีรษะขึ้นหายใจเข้า ซึ่งเขาควรจะเห็นมือหน้าลงน้ำและรู้สึกถึงแรงกดดันของน้ำที่เกิดขึ้นที่ฝ่ามือด้วย

            การว่ายน้ำทุกครั้งย่อมเกิดข้อผิดพลาดเสมอ แต่ข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ โดยผู้เรียนก็ค่อยๆ ฝึกไปอย่างช้าๆ ไม่ต้องรีบ และการว่ายน้ำเร็วจนเกินไป จะทำให้ว่ายน้ำได้ยากขึ้น