ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวของกีฬาฟุตซอล

สโบเบท

ฟุตซอลเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ได้ให้ความนิยมอีกประเภทกีฬาหนึ่งนอกจากประเภทกีฬาอื่น ๆ ซึ่งกีฬาฟุตซอลนั้นเป็นกีฬาที่ไม่ยากนัก หากบุคคลไหนอยากลองหัดเล่นก็ไม่ใช้เรื่องยากจนเกินไป โดยเริ่มจากการเล่นขั้นพื้นฐานเสียก่อนแล้วเมื่อเริ่มเล่นได้แล้วก็หัดเล่นในระดับที่ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ แค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้ว อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย

ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนั้นในระหว่างของการแข่งขันผู้เล่นอาจประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนอาจขอเวลาทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทนเพื่อให้การเล่นเป็นไปตามปกติ ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวของกีฬาฟุตซอลสามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เลนที่กำลังออกนอกสนามของการแข่งขันต้องออกที่จุดเปลี่ยนตัวของตนเอง
  2. ผู้เล่นที่กำลังเตรียมตัวเข้าสนามแข่งขันจะต้องเข้าที่บริเวณเขตการเปลี่ยนตัวของตนเอง แต่จะต้องรอจนกว่าผู้ที่กำลังออกจากสนามแข่งขันได้มีการผ่านเส้นข้างนอกมาอย่างสมบูรณ์แล้ว
  3. ผู้เล่นสำรองที่จะทำการเปลี่ยนตัวเข้าเล่น เป็นอำนาจหน้าที่ของการพิจารณาของผู้ตัดสินที่จะมีการอนุญาตให้เข้าเล่นหรือไม่
  4. ในการเปลี่ยนตัวจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้เล่นสำรองได้ลงสู่สนามการแข่งขันจากในช่วงเวลานั้น ตัวสำรองจะกลายเป็นผู้เล่นทันทีและตัวผู้เล่นที่ถูกเข้าไปเปลี่ยนตัวจะกลายเป็นการสิ้นสุดของการเป็นผู้เล่น

จำนวนของการเปลี่ยนตัวที่ทำในระหว่างของการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ไม่จำกัดจำนวน ผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนตัวออกอาจมีวิทธิกลับเข้าไปเล่นใหม่ได้อีกครั้ง