กฎและกติกาสำหรับผู้ตัดสินในกีฬาวู้ดบอล

สำหรับในการแข่งขันกีฬาแล้วไม่ว่ากีฬาชนิดไหน ประเภทไหน นักกีฬาจะมีกฎ กติกาที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดในการเล่น แต่ไม่เพียงนักกีฬาเท่านั้นที่ต้องทำตามกฎกติกา ผู้ที่ทำหน้าที่ติดสินกีฬาประเภทนั้นๆก็ด้วยที่จะต้องทำตามกฎกติกาซึ่งจะตั้งขึ้นสำหรับผู้ตัดสินในกีฬาวู้ดบอลก็เช่นกันที่ผู้ตัดสินจะต้องทำตามกฎกติกา วันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องกฎและกติกาสำหรับผู้ตัดสินในกีฬาวู้ดบอลไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

สำหรับกฎและกติกาสำหรับผู้ตัดสินในกีฬาวู้ดบอลที่เราจะพูดในเรื่องแรกคือเกี่ยวประธานผู้ตัดสินซึ่งจะต้องมีอำนาจหน้าที่คือเป็นผู้ชี้ขาดในทุกกรณีที่มีการร้องอุทธรณ์จากผู้แข่งขันและต้องอยู่ภายในบริเวณสนามขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินการอยู่และต้องเป็นผู้ชี้ขาดทุกปัญหาที่ผู้ตัดสินไม่สามารถตัดสินได้เป็นผู้มีอำนาจในการยุติการแข่งขันเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นเช่นฝนฟ้าคะนองแสงสว่างไม่เพียงพอหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการแข่งขันเป็นผู้ที่มีหน้าที่แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรมและต้องเป็นผู้ที่ควบคุมการแข่งขันให้เสร็จสิ้นและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันประมาณเราจะพูดถึงหัวหน้าผู้ตัดสินจะต้องเข้าใจกติกาวิธีการแข่งขันและควบคุมเกมได้จะต้องทำหน้าที่ผู้ตัดสินเกมและพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีที่เกมมีปัญหาการตัดสินของหัวหน้าผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดจะต้องตัดสินปัญหาเพื่อช่วยเกมให้สิ้นสุดต้องตรวจสอบคะแนนและรองรับผลคะแนนเป็นคนสุดท้ายเรียกประชุมผู้ตัดสินอื่นๆกรณีที่มีการประท้วงและรายงานกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบแจ้งกฎและกติกาการเล่นให้ผู้อื่นทราบก่อนการแข่งขันในกรณีที่จำเป็น ต่อมาคือผู้ตัดสินจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นและอุปกรณ์การเล่นเรียกให้พูดเล่นๆในแต่ละประตูและจัดการจัดลำดับก่อนและหลังการเล่นขาน คะแนนและจำนวนการตีของผู้เล่นทุกครั้งเมื่อเกิดขึ้นในทุกประตู ควบคุมให้ผู้เล่นเล่นเกมให้ครบทุกประตูตามลำดับของสนามแข่งขันหากมีการผิดกติกาให้ประกาศขอเวลานอกและเริ่มเล่นใหม่จุดแต้มการตีของผู้เล่นและจำนวนครั้งที่ผิดกติกา ตรวจสอบผลการเล่นและให้ผู้เล่นลงชื่อเพื่อรับรองผลการเล่นผู้ตัดสินต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในเส้นทางที่ไม่กระทบการตีของผู้เล่นควรจะยืนในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นท่าทางการตีและทิศทางของลูกบอลได้อย่างชัดเจนและสุดท้ายคือผู้กำกับเส้นจะต้องช่วยเหลือผู้ตัดสินในการตัดสินการออกของลูกบอลนอกเส้นเขตสนาม และบ่งชี้จุดที่ลูกบอลออกนอกเส้นขนาน

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดสินแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดชนิดไหนจะต้องตัดสินอย่างถูกต้องและเป็นธรรมที่สุด จะต้องมีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง